Kop VillaOctet

Vandaag, 17 april 2018, kregen we bericht van de Gemeente Haarlemmermeer, dat bij de Raad van State geen zienswijzen meer binnengekomen zijn. Dit betekent dat alle procedures nu zijn doorlopen (daarmee zijn het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het hogerewaardenbesluit sinds 12 april 2018 onherroepelijk) en staat het licht voor de aankoop van de grond en de bouw van Villa Octet op groen!!

We kunnen nog niet precies een datum voor de eerste paal weergeven, maar dat zal ergens half juni zijn.